Georgian English Russian
მაყვლის კომპოტი -1000გრ.
  • მაყვლის კომპოტი -1000გრ.
  • მაყვლის კომპოტი -1000გრ.
  • მაყვლის კომპოტი -1000გრ.

მაყვლის კომპოტი -1000გრ.

შემადგენლობა:მაყვალი,შაქარის სიროფი

პასტერიზებული-კონსერვანტების გარეშე.

შენახვის პირობები: 0-20 c, ფარდობითი ტენიანობა არაუმეტეს 75% -ის.

შენახვის ვადა  24 თვე