Georgian English Russian
შვინდის კომპოტი-1000გრ.
  • შვინდის კომპოტი-1000გრ.
  • შვინდის კომპოტი-1000გრ.
  • შვინდის კომპოტი-1000გრ.

შვინდის კომპოტი-1000გრ.

შემადგენლობა:შვინდი,შაქარის სიროფი

პასტერიზებული-კონსერვანტების გარეშე.

შენახვის პირობები: 0-20 c, ფარდობითი ტენიანობა არაუმეტეს 75% -ის.

შენახვის ვადა  24 თვე