Georgian English Russian
ნიორი - 500გრ.

ნიორი - 500გრ.

შემადგენლობა:ნიორი,მარილხსნარი.

პასტერიზებული-კონსერვანტების გარეშე.

შენახვის პირობები: 0-20 c, ფარდობითი ტენიანობა არაუმეტეს 75% -ის.

შენახვის ვადა  24 თვე